torsdag 10 april 2014

Tunnel 13 av Johanna Ejdeholm

Oskar har nyligen börjat i en ny skola, och inte fått några kompisar. Han känner sig helt osynlig bland klasskompisarna. Så en dag får han en chans att hänga med Isak och Jamal när de ska undersöka det gamla sjukhuset som stått övergivet ända sen andra världskriget. De försöker ta sig in i sjukhuset via tunnlar, och de får bitvis krypa för att ta sig fram. Oskar känner paniken komma när gångarna blir allt smalare. Vart är de egentligen på väg? Och kommer de att ta sig ut igen?

Inga kommentarer: